IPS
rss


Przedsiębiorstwo Informatyczne IPS oferuje programy:

Dla systemów Windows x86 i x64
(Windows XP i nowszych)
Dla systemów Windows x86
(Windows XP i nowszych)

 • 17 sierpnia 2018 r. Dodano wysyłkę elektroniczną CIT-9R(6)(od 2018 e-dek),Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 7 sierpnia 2018 r. Dodano wysyłkę elektroniczną CIT-10Z(4)(od 2018 e-dek), CIT-11R(4)(od 2018 e-dek), CIT-6R(5)(od 2018 e-dek), CIT-6AR(4)(od 2018 e-dek) i CIT-ST(7)(od 2018 e-dek). W wysyłce IGH-1(1)(od 2017) dopuszczono wpisywanie kwot ujemnych. Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 6 sierpnia 2018 r.. Zaktualizowano Księgę VAT. Prosimy o pobranie nowszej wersji instalatora programu Formularze IPS i Biuro IPS.
 • 26 lipca 2018 r. Dodano wysyłkę elektroniczną VAT-7(18)(od 2018 e-dek), VAT-7K(12)(od 2018 e-dek), VAT-8(9)(od 2018 e-dek), VAT-9M(8)(od 2018 e-dek) i VAT-12(4)(od 2018 e-dek),. Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.

Wkrótce w naszej ofercie:

 • z grupy KRUS: KRUS SR-12, KRUS SR-20, KRUS SR-23, KRUS SR-24, KRUS SR-24A, KRUS SR-26;
 • z grupy Różne: PePo nr 88;
 • z grupy US: CIT-8, CIT-8AB, CIT/BR, CIT-8/O, CIT-D, CIT/MIT, CIT/8S, CIT-8SP, CIT/PGK, CIT-TP, PIT-TP, IFT-2/IFT-2R, WPSR;
 • z grupy ZUS: ERK, ERP-7, ERP-70, UWU;Nowości:

 • 20-08-2018 - Nowy: FPZ_f1(od 2018)(wer.2.0) Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 17-08-2018 - Zmiany w ORD-ZU(2)(od 2016): Przystosowano do współpracy w zestawie z CIT-9R(6)Iod 2018 e-dek).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 17-08-2018 - Nowy: CIT-9R(6)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagr. przeds. żeglugi handlowej od zagr. zleceniod. (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 17-08-2018 - Nowy: ZPCZ(od 2018) Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 17-08-2018 - Nowy: ZZPCZ(od 2018) Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 17-08-2018 - Nowy: URU(od 2018) Reklamacja do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Zastępuje ZUS ZRU.
 • 10-08-2018 - Nowy: ERP-15(od 2018) Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Zastępuje ZUS Rp-15.
 • 10-08-2018 - Nowy: EUZ(od 2018) Wniosek o: zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/ wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny świadczeniobiorcy.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Zastępuje ZUS Rp-13.
 • 07-08-2018 - Nowy: CIT-10Z(4)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 07-08-2018 - Nowy: CIT-11R(4)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od doch. z dywidend oraz innych przych. z tyt. udziału w zyskach osób prawnych, wydatk. na inne cele niż wym. w ośw. CIT-5 lub dekl. CIT-6AR (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 07-08-2018 - Nowy: CIT-5(11)(od 2018) Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 07-08-2018 - Nowy: CIT-6AR(4)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 07-08-2018 - Nowy: CIT-6R(5)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 07-08-2018 - Nowy: CIT-7(11)(od 2018) Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 07-08-2018 - Nowy: CIT-ST(7)(od 2018 e-dek) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CIT-ST + CIT-ST/A. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 07-08-2018 - Nowy: CIT-ST zał.(7)(od 2018) Załącznik do formularza CIT-8, CIT-8A, CIT-8B (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CIT-ST + CIT-ST/A. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 07-08-2018 - Nowy: CIT-ST cz.E(7)(od 2018) Załącznik do CIT-ST, liczba zatrudnionych w zakładach (oddziałach) (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 07-08-2018 - Nowy: US-7(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia/ informacji z konta osoby ubezpieczonej.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 07-08-2018 - Zmiany w CIT-ST/A(5a): Przystosowano do współpracy w zestawie z CIT-ST(7)(od 2018 e-dek).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CIT-ST + CIT-ST/A. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 07-08-2018 - Zmiany w ORD-ZU(2)(od 2016): Przystosowano do współpracy w zestawach z nowymi wersjami formularzy CIT.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 07-08-2018 - Zmiany w VAT-7(18)(od 2018 e-dek): Uzupełniono warunek wymuszający wypełnienie poz. 70..
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje VAT-7(18)(od 2018 e-dek) i VAT-7 JST(18)gr. Załączniki VAT-ZD, -ZT i -ZZ są bezpłatne. Dostępny również w Pakiecie VAT.
 • 02-08-2018 - Nowy: PZSU(od 2018) Potwierdzenie zmiany stanowiska - uposażenia.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 02-08-2018 - Zmiany w CEIDG-1(wer.1.8.8)(2): Zmieniono sposób pobierania danych wnioskodawcy.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CEIDG-1(wer.1.8.8)(2) i załączniki. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 27-07-2018 - Nowy: ERP-8(od 2018) Zeznanie świadka.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Zastępuje Rp-8.


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne