IPS
rss


Przedsiębiorstwo Informatyczne IPS oferuje programy:

Dla systemów Windows x86 i x64
(Windows XP i nowszych)
Dla systemów Windows x86
(Windows XP i nowszych)

Trwają prace nad nowym programem zawierającym kartoteki.
Druki IPS Pro i Kartoteka Podmiotów z importem danych z programu Biuro Rachunkowe IPS - wersja "beta" jest dostępna do pobrania na blogu Autora.

 • W dniu 23 lutego 2017 r. (czwartek) Biuro Handlowe w Siedlcach będzie nieczynne.
  Biuro Handlowe w Bydgoszczy będzie pracować bez zmian: tel. 52 345-70-37, 52 345-62-70.
  Za niegodności przepraszamy.
 • 20 lutego 2017 r. Dodano wysyłkę elektroniczną VAT-UEK(4)(od 2017 e-dek) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 16 lutego 2017 r. Dodano wysyłkę elektroniczną PCC-2(7)(od 2017 e-dek) i SD-2(6)(od 2017 e-dek) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 13 lutego 2017 r. Dodano wysyłkę elektroniczną VAT-Z(5)(od 2017 e-dek) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  W VAT-UE(4)(od 2017 e-dek) dodano możliwość wysyłki bez podpisu (dane autoryzujące).
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 8 lutego 2017 r. Dodano wysyłkę elektroniczną VAT-UE(4)(od 2017 e-dek) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 6 lutego 2017 r. Dodano wysyłkę elektroniczną CIT-ST(7)(od 2016 e-dek), VAT-R(13)(od 2017 e-dek), VAT-9M(7)(od 2017 e-dek) i VAT-27(2)(od 2017 e-dek) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 26 stycznia 2017 r. W wysyłce elektronicznej PIT-37(23)(za 2016 e-dek) usunięto komunikat blokujący wysyłkę w przypadku rozliczenia wspólnego małżonków i odliczeń ulgi na dzieci, gdy na PIT/O poz.8 ulgi była wypełniona.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS.
 • 12 stycznia 2017 r. Dodano wysyłkę elektroniczną PIT-28(19)(za 2016 e-dek), PIT-36(23)(za 2016 e-dek), PIT-36L(12)(za 2016 e-dek), PIT-37(23)(za 2016 e-dek), PIT-38(11)(za 2016 e-dek), PIT-39(7)(za 2016 e-dek) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  W PIT-16A(9)(od 2016 e-dek) i PIT-19A(8)(od 2016 e-dek) zaktualizowano opis w wysyłce bez podpisu.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 9 stycznia 2017 r. Zaktualizowano skalę podatkową na rok 2017. Prosimy o pobranie nowszych wersji programów.
 • 2 stycznia 2017 r. Pojawiła się w pełni użytkowa wersja programu PITy 2016 zawierająca formularze PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikami.
  Więcej informacji o programie na stronie PITy 2016.
 • 
  

  Nowości:

  • 20-02-2017 - Nowy: H-01/k(2017) Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych.
   Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
   aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
   w Drukach IPS bezpłatnie
   Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
  • 20-02-2017 - Nowy: Z-03(2017) Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres od początku roku do końca kwartału.
   Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
   aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
   w Drukach IPS bezpłatnie
   Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
  • 20-02-2017 - Nowy: SP-3(za 2016) Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw za 2016 r..
   Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
   aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
   w Drukach IPS bezpłatnie
   Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
  • 20-02-2017 - Nowy: VAT-UEK(4)(od 2017 e-dek) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (e-deklaracje).
   Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
   aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
   w Drukach IPS bezpłatnie
   Cena obejmuje VAT-UE + VAT-UEK cz.C + VAT-UEK cz.D + VAT-UEK cz.E i VAT-UEK.
  • 20-02-2017 - Nowy: VAT-UEK cz.C(4)(od 2017) Załącznik do VAT-UEK, lista korekt informacji o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (e-deklaracje).
   Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
  • 20-02-2017 - Nowy: VAT-UEK cz.D(4)(od 2017) Załącznik do VAT-UEK, lista korekt informacji o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów (e-deklaracje).
   Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
  • 20-02-2017 - Nowy: VAT-UEK cz.E(4)(od 2017) Załącznik do VAT-UEK, dostawach towarów (e-deklaracje).
   Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
  • 20-02-2017 - Nowy: ZUS-ER-WPS-02(od 2017) Wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia emerytalno-rentowego.
   Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
   aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
   w Drukach IPS bezpłatnie
   Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
  • 16-02-2017 - Nowy: Z-05(2017) Badanie popytu na pracę.
   Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
   aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
   w Drukach IPS bezpłatnie
   Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
  • 16-02-2017 - Nowy: PCC-2(7)(od 2017 e-dek) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (e-deklaracje).
   Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
   aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
   w Drukach IPS bezpłatnie
   Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
  • 16-02-2017 - Nowy: PCC-2 cz.E(7)(od 2017) Załącznik do PCC-2, informacja o kwocie podatku należnego gminie (e-deklaracje).
   Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
  • 16-02-2017 - Nowy: SD-2(6)(od 2017 e-dek) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (e-deklaracje).
   Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
   aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
   w Drukach IPS bezpłatnie
   Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
  • 16-02-2017 - Nowy: SD-2 cz.E(6)(od 2017) Załącznik do SD-2, informacja o kwocie podatku należnego gminie (e-deklaracje).
   Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
  • 16-02-2017 - Nowy: ZUS Rp-6Z(od 2017) Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych.
   Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
   aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
   w Drukach IPS bezpłatnie
   Cena obejmuje ZUS Rp-6(7) i ZUS Rp-6Z(od 2017). Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
  • 16-02-2017 - Zmiany w ORD-ZU(2)(od 2016): Dostosowano do współpracy w zestawach z PCC-2((7)(od 2017 e-dek) i SD-2(6)(od 2017 e-dek).
   Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
  • 15-02-2017 - Zmiany w CIT-8(24)(od 2016 e-dek): Drobna poprawka w komunikacie do poz. 27 w przypadku straty.
   Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
   aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
   w Drukach IPS bezpłatnie
   Cena obejmuje CIT-8 i CIT-8/O. Załączniki CIT-D i CIT-BR są bezpłatne.
  • 13-02-2017 - Nowy: VAT-Z(5)(od 2017 e-dek) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (e-deklaracje).
   Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
  • 08-02-2017 - Nowy: P-01(za 2016) Sprawozdanie o produkcji za rok 2016.
   Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
   aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
   w Drukach IPS bezpłatnie
   Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
  • 08-02-2017 - Nowy: VAT-UE(4)(od 2017 e-dek) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (e-deklaracje).
   Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
   aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
   w Drukach IPS bezpłatnie
   Cena obejmuje VAT-UE + VAT-UEK cz.C + VAT-UEK cz.D + VAT-UEK cz.E i VAT-UEK.
  • 08-02-2017 - Nowy: VAT-UE cz.C(4)(od 2017) Załącznik do VAT-UE, informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (e-deklaracje).
   Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
   aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
   w Drukach IPS bezpłatnie
   Cena obejmuje VAT-UE + VAT-UEK cz.C + VAT-UEK cz.D + VAT-UEK cz.E i VAT-UEK.
  • 08-02-2017 - Nowy: VAT-UE cz.D(4)(od 2017) Załącznik do VAT-UE, informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów (e-deklaracje).
   Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
   aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
   w Drukach IPS bezpłatnie
   VAT-UE(4)(od 2017 e-dek), VAT-UE cz.C(4)(od 2017), VAT-UE cz.D(4)(od 2017), VAT-UE cz.E(4)(od 2017) i VAT-UEK(4)(od 2017 e-dek)
  • 08-02-2017 - Nowy: VAT-UE cz.E(4)(od 2017) Załącznik do VAT-UE, informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług (e-deklaracje).
   Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
   aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
   w Drukach IPS bezpłatnie
   Cena obejmuje VAT-UE + VAT-UEK cz.C + VAT-UEK cz.D + VAT-UEK cz.E i VAT-UEK.
  • 06-02-2017 - Nowy: CIT-ST(7)(od 2016 e-dek) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego.
   Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
   aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
   w Drukach IPS bezpłatnie
   Cena obejmuje CIT-ST + CIT-ST/A.
  • 06-02-2017 - Nowy: CIT-ST cz.E(7)(od 2016) Załącznik do CIT-ST, liczba zatrudnionych w zakładach (oddziałach) (e-deklaracje).
   Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
  • 06-02-2017 - Nowy: ZDS (za 2016) Załącznik do sprawozdań F-03, SP i SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych.
   Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
   aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
   w Drukach IPS bezpłatnie
   Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
  • 06-02-2017 - Nowy: RF-01(2017) Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych sporządzone na koniec kwartału.
   Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
   aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
   nie działa w Drukach IPS
   Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
  • 06-02-2017 - Nowy: VAT-27(2)(od 2017 e-dek) Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym (e-deklaracje).
   Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
   aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
   w Drukach IPS bezpłatnie
   Cena obejmuje VAT-27(2)(od 2017 e-dek), VAT-27 cz.C(2)(od 2017) i VAT-27 cz.D(2)(od 2017).
  • 06-02-2017 - Nowy: VAT-27 cz.C(2)(od 2017) Załącznik do VAT-27, informacja o dostawach towarów (e-deklaracje).
   Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
   aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
   w Drukach IPS bezpłatnie
   Cena obejmuje VAT-27(2)(od 2017 e-dek), VAT-27 cz.C(2)(od 2017) i VAT-27 cz.D(2)(od 2017).
  • 06-02-2017 - Nowy: VAT-27 cz.D(2)(od 2017) Załącznik do VAT-27, informacja o dostawach towarów (e-deklaracje).
   Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
   aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
   w Drukach IPS bezpłatnie
   Cena obejmuje VAT-27(2)(od 2017 e-dek), VAT-27 cz.C(2)(od 2017) i VAT-27 cz.D(2)(od 2017).
  • 06-02-2017 - Nowy: VAT-9M(7)(od 2017 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (e-deklaracje).
   Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
   aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
   w Drukach IPS bezpłatnie
   Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
  • 06-02-2017 - Zmiany w CIT-ST/A(5a): Dostosowano do współpracy w zestawie z CIT-ST(7)(od 2016 e-dek).
   Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
   aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
   w Drukach IPS bezpłatnie
   Cena obejmuje CIT-ST + CIT-ST/A.
  • 06-02-2017 - Zmiany w ORD-ZU(2)(od 2016): Dostosowano do współpracy w zestawie z VAT-9M(7)(od 2017 e-dek) i CIT-ST(7)(od 2016 e-dek).
   Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
  • 06-02-2017 - Zmiany w VZM-1(6)(od 2015): Zaktualizowano broszurkę do stanu prawnego na dzień 30.01.2017 r.
   Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
   aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
   w Drukach IPS bezpłatnie
   Cena obejmuje VZM-1 + VZM-1/A + VZM-1/B + VZM-1/C.
  • 03-02-2017 - Nowy: F-03(za 2016) Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych.
   Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
   aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
   nie działa w Drukach IPS
  

Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2015 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne