IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne

Integracja z systemem Comarch OPT!MA

Strona główna Moduły formularzy Cennik Zakup licencji

Formularze IPS to profesjonalny program znany od 1998 roku służący do wypełniania i drukowania formularzy. Obecnie oferuje ok. trzech tysięcy aktywnych wzorów.

Program Formularze IPS został zintegrowany z systemem Comarch OPT!MA. Premiera pełnej integracji nastąpiła 9 maja 2011r.
Dzięki integracji programu Formularze IPS z systemem Comarch OPT!MA Klienci obu systemów mają możliwość szybszego wypełniania formularzy.

Zaletą integracji jest możliwość otwierania formularzy bezpośrednio z programu Comarch OPT!MA i pobierania danych stałych z jego bazy danych. Jedynym warunkiem, jaki użytkownicy programu Comarch OPT!MA muszą spełnić, by korzystać z tej funkcji jest instalacja lub aktualizacja programu Formularze IPS.

program wielkość
pliku
cena link
Dla systemów Windows 32 bitowych
Formularze IPS - bez modułów formularzy ~ 4MB bezpłatny pobierz >>
- moduły formularzy do pobrania każdy z osobna - wg. cennika strona modułów >>
Formularze IPS - ze wszystkimi modułami formularzy ~ 30MB j.w. pobierz >>
Dla systemów Windows 64 bitowych
Formularze IPS 64 bit. - - Trwa praca nad
nową wersją programu.

Sposób pobierania danych przez formularz może być dostosowany do wymogów użytkownika za pomocą aplikacji IpsOptimaTools. Program pozwala w dowolny sposób utworzyć, zmodyfikować i zapisać definicję powiązań danych z bazy Comarch OPT!MA z polami formularza.

Każdy użytkownik może samodzielnie powiązać z danymi dowolny formularz przy pomocy bezpłatnej aplikacji IPSOptimaTools.

program wielkość
pliku
cena link
IpsOptimaTools
Narzędzie do tworzenia powiązań danych z polami formularzy
~ 5MB bezpłatny pobierz >>

Kilkanaście formularzy zostało dostosowanych przez autora do pobierania danych. Gotowe do użycia definicje powiązań są instalowane razem z programem Formularze IPS.

Formularze przygotowane przez autora do pobierania danych z baz Comarch OPT!MA
Symbol Opis
EDG-1 Wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
EDG-RB Informacja o rachunkach bankowych
EDG-RD Wykonywana działalność gospodarcza
CI KRS-CDN(3) Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
CI KRS-CDT(3) Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
CI KRS-CNR(5) Wniosek o podanie numeru KRS
CI KRS-CZN(3) Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
NIP-1(6) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą - niebędącej przedsiębiorcą
NIP-3(5) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej
NIP-B(4)(2009) Informacja o rachunkach bankowych
USRZ(5)(2006) Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania dla celu podatku dochodowego od osób fizycznych
VAT-24(1) Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu
VAT-25(1) Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu
VAT-8(3) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-R(9) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-Z(4) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
ZUS Np-7(4) Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
ZUS Z-15(5) Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego

 

W celu szybszego uzyskania numerów licencji do zakupionych wzorów formularzy, wg. cennika: http://www.ips-infor.com.pl/cennik.htm prosimy aby dowód wpłaty wraz z danymi do wystawienia faktury i tel./e-mail kontaktowym przefaksować na numery tel. biur handlowych lub przesłać e-mailem (dane w stopce).

Zamówienia będą realizowane bezpośrednio po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty.

IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne
ul.Pomorska 59
85-046 Bydgoszcz

mBank 68 1140 2004 0000 3302 3227 4707
PKO BP SA I O/Siedlce 77 1020 4476 0000 8002 0021 0955
PKO BP SA I O/Siedlce 58 1020 4476 0000 8602 0018 5686

Licencja obowiązuje na wiele stanowisk w obrębie jednego oddziału firmy (ten sam adres)

 Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Brzeska 12
08-110 Siedlce
tel. 25-633-12-84
      25-633-12-85
fax 25-633-12-84
wyślij e-mail - siedlce@ips-infor.com.pl

Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Pomorska 59
85-046 Bydgoszcz
tel. 52-345-70-37
      52-345-62-70
fax 52-345-70-37
wyślij e-mail - bydgoszcz@ips-infor.com.pl

Pomoc IPS - Przedsiębiorstwo Informatyczne
tel. 25-631-16-10
Skontaktuj się z nami przez
Spika!

Gadu-Gadu
Skype
wyślij e-mail - pomoc@ips-infor.com.pl
© IPS - Przedsiębiorstwo Informatyczne