IPS Nowości http://www.ips-infor.com.pl pl I.P.S. Fri, 14 Jun 2019 12:20:24 Fri, 14 Jun 2019 12:19:24 Nowy: WKEK(od 2019) Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/wkek.f_iWKEK(od 2019) Fri, 14 Jun 2019 12:19:24 Zmiany w VAT-7(19)(od 2019 e-dek): Dostosowano komunikaty w poz. 52 i 55 do objaśnień z Dz.U. z 2019 poz. 1023.https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/vat7.f_iVAT-7(19)(od 2019 e-dek) Fri, 14 Jun 2019 12:19:24 Zmiany w VAT-7 JST(19)gr: Dostosowano komunikaty w poz. 52 i 55 do objaśnień z Dz.U. z 2019 poz. 1023.https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/vat7js.f_iVAT-7 JST(19)gr Fri, 14 Jun 2019 12:19:24 Zmiany w VAT-7K(13)(od 2019 e-dek): Dostosowano komunikaty w poz. 52 i 55 do objaśnień z Dz.U. z 2019 poz. 1023.https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/vat7k.f_iVAT-7K(13)(od 2019 e-dek) Tue, 11 Jun 2019 11:54:15 Nowy: POZPF(od 2019) Protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pozpf.f_iPOZPF(od 2019) Thu, 06 Jun 2019 08:21:15 Zmiany w CIT-8(27)(od 2019 e-dek): Zmodyfikowano obliczenia w poz. 213 i 214, gdy różnica kwot w poz. 210 jest większa od zera.https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/cit8.f_iCIT-8(27)(od 2019 e-dek) Wed, 05 Jun 2019 01:58:29 Nowy: VAT-22(3)(od 2019) Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/vat22.f_iVAT-22(3)(od 2019) Tue, 04 Jun 2019 01:44:12 Nowy: PP S.A. nr 42(od 2019) Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością (PP S.A. nr 42) (do nadruku na oryginale). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/up42.f_iPP S.A. nr 42(od 2019) Thu, 30 May 2019 02:52:46 Nowy: WIA-WN(od 2019) Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (WIA). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/wiawn.f_iWIA-WN(od 2019) Thu, 30 May 2019 02:52:46 Nowy: IPDP(od 2019.05) Informacja o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ipdp.f_iIPDP(od 2019.05) Thu, 30 May 2019 02:52:46 Nowy: US-36(od 2019.05) Wniosek o zawarcie porozumienia wyjątkowego (art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zus36.f_iUS-36(od 2019.05) Thu, 30 May 2019 02:52:46 Zmiany w SPRA(od 2019): Przystosowano do współpracy w zestawie z IPDP(od 2019.05).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/spra.f_iSPRA(od 2019) Mon, 27 May 2019 02:10:59 Nowy: CIT-8AB(2)(od 2019 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ci8ab.f_iCIT-8AB(2)(od 2019 e-dek) Mon, 27 May 2019 02:10:59 Nowy: CIT/PGK(2)(od 2019) Informacja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/cpgk.f_iCIT/PGK(2)(od 2019) Mon, 27 May 2019 10:42:52 Nowy: ZPCC(od 2019) Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa / w celu korzystania z mobilności długoterminowej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zpcc.f_iZPCC(od 2019) Fri, 24 May 2019 01:01:39 Nowy: WnZwZA(od 2019) Wniosek o zwolnienie/ przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/azpa.f_iWnZwZA(od 2019) Fri, 24 May 2019 01:01:39 Nowy: ZPCZ(od 2019) Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zpcz.f_iZPCZ(od 2019) Fri, 24 May 2019 01:01:39 Nowy: ZZPC(od 2019) Wymagane informacje - ciąg dalszy (załącznik do ZPCZ i ZPCC). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zzpc.f_iZZPC(od 2019) Fri, 24 May 2019 01:01:39 Nowy: ZZPCZ(od 2019) Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy - w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji albo w celu prowadzenia działalności gospodarczej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zzpcz.f_iZZPCZ(od 2019) Fri, 24 May 2019 01:01:39 Nowy: ZZPCZ-2(od 2019) Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy - w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zzpcz2.f_iZZPCZ-2(od 2019) Fri, 24 May 2019 01:01:39 Nowy: ZZPCZ-3(od 2019) Załącznik nr 3 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy - dla stażysty lub wolontariusza (w celu udziału w programie wolontariatu europejskiego). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zzpcz3.f_iZZPCZ-3(od 2019) Fri, 24 May 2019 01:01:39 Nowy: ZZPCZ-4(od 2019) Załącznik nr 4 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy - w celu prowadzenia badań naukowych lub w celu mobilności długoterminowej naukowca. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zzpcz4.f_iZZPCZ-4(od 2019) Thu, 23 May 2019 12:26:30 Nowy: Wn CFR-1(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/wcfr1.f_iWn CFR-1(od 2018) Thu, 23 May 2019 12:26:30 Nowy: ZGKR(od 2019) Zgłoszenie/aktualizacja zgłoszenia danych dotyczących kasy przez podatnika. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zgkr.f_iZGKR(od 2019) Thu, 23 May 2019 12:26:30 Nowy: ZGKR zał(od 2019) Dane dotyczące kas rejestrujących, których dotyczy składane zgłoszenie. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zgkr1.f_iZGKR zał(od 2019) Wed, 22 May 2019 11:47:38 Nowy: KOSP(od 2019.05) Kwestionariusz osobowy dla pracownika. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kosp.f_iKOSP(od 2019.05) Wed, 22 May 2019 11:47:38 Nowy: US-4(od 2019.05) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę najemną w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zus4.f_iUS-4(od 2019.05) Tue, 21 May 2019 10:31:07 Nowy: CIT-8(27)(od 2019 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/cit8.f_iCIT-8(27)(od 2019 e-dek) Tue, 21 May 2019 10:31:07 Nowy: CIT-8/O(14)(od 2019) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/cit8o.f_iCIT-8/O(14)(od 2019) Tue, 21 May 2019 10:31:07 Nowy: CIT/8S(2)(od 2019) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/cit8s.f_iCIT/8S(2)(od 2019) Tue, 21 May 2019 10:31:07 Nowy: CIT/8SP(2)(od 2019) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/c8sp.f_iCIT/8SP(2)(od 2019) Tue, 21 May 2019 10:31:07 Nowy: CIT/BR(5)(od 2019) Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/citbr.f_iCIT/BR(5)(od 2019) Tue, 21 May 2019 10:31:07 Nowy: CIT/MIT(2)(od 2019) Informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/cmit.f_iCIT/MIT(2)(od 2019) Tue, 21 May 2019 10:31:07 Nowy: CIT-ST zał.(7)(od 2019) Załącznik do formularza CIT-8, CIT-8AB (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/citst.f_iCIT-ST zał.(7)(od 2019)https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/citst.f_iCIT-ST zał.(7)(od 2019)https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/citst.f_iCIT-ST zał.(7)(od 2019) Tue, 21 May 2019 10:31:07 Zmiany w CIT-D(6)(od 2018 e-dek): Przystosowano do współpracy w zestawie z CIT-8(27)(od 2019 e-dek).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/cd.f_iCIT-D(6)(od 2018 e-dek) Tue, 21 May 2019 10:31:07 Zmiany w CIT-ST/A(5a): Przystosowano do współpracy w zestawie z CIT-8(27)(od 2019 e-dek).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/citsta.f_iCIT-ST/A(5a) Tue, 21 May 2019 10:31:07 Zmiany w ORD-ZU(2)(od 2016): Przystosowano do współpracy w zestawie z CIT-8(27)(od 2019 e-dek).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/orzu.f_iORD-ZU(2)(od 2016) Tue, 21 May 2019 10:31:07 Zmiany w SPR/MT OP(1): Przystosowano do współpracy w zestawie z CIT-8(27)(od 2019 e-dek).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/sprop.f_iSPR/MT OP(1) Thu, 16 May 2019 12:43:01 Nowy: KECP(od 2019.04) Karta ewidencji czasu pracy (miesięczna). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kecp.f_iKECP(od 2019.04) Thu, 16 May 2019 12:43:01 Nowy: LOP(od 2019) Lista obecności pracownika. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/lop.f_iLOP(od 2019) Thu, 16 May 2019 12:43:01 Nowy: US-2(od 2019.05) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę na własny rachunek w dwóch lub kilku państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zus2.f_iUS-2(od 2019.05) Thu, 16 May 2019 12:43:01 Nowy: US-3(od 2019.05) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zus3.f_iUS-3(od 2019.05) Wed, 15 May 2019 12:35:11 Nowy: KEPWZE(od 2019) Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/keo5.f_iKEPWZE(od 2019) Wed, 15 May 2019 12:35:11 Nowy: KEPWZE zał.1(od 2019) Załącznik do KEPWZE, pojazdy wycofane z eksploatacji. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/keo51.f_iKEPWZE zał.1(od 2019) Wed, 15 May 2019 12:35:11 Nowy: KEPWZE zał.2(od 2019) Załącznik do KEPWZE, przetwarzanie odpadów. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/keo52.f_iKEPWZE zał.2(od 2019) Wed, 15 May 2019 12:35:11 Nowy: KOS(od 2019.05) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kos.f_iKOS(od 2019.05) Wed, 15 May 2019 12:35:11 Nowy: US-31(od 2019.05) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę najemną w Polsce i pracę na własny rachunek w innym państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zus31.f_iUS-31(od 2019.05) Wed, 15 May 2019 12:35:11 Nowy: US-55(od 2019.05) Informacja o miejscu zamieszkania obywatela UE, EOG lub Szwajcarii. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zus55.f_iUS-55(od 2019.05)