IPS Nowości http://www.ips-infor.com.pl pl I.P.S. Thu, 15 Mar 2018 12:34:04 Thu, 15 Mar 2018 12:32:46 Nowy: OPO-1(1)(od 2018) Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/opo1.f_iOPO-1(1)(od 2018) Thu, 15 Mar 2018 12:32:46 Nowy: PPO-1(2)(od 2018) Pełnomocnictwo ogólne. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ppo1.f_iPPO-1(2)(od 2018) Fri, 09 Mar 2018 11:04:21 Nowy: ZAKC(od 2018) Dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego / zapłaty akcyzy na terytorium kraju. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zakc.f_iZAKC(od 2018) Fri, 09 Mar 2018 11:04:21 Nowy: ZOIS-1(od 2018) Zestawienie obrotów i sald - uwzględniające bilans otwarcia w obrotach narastająco. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zois1.f_iZOIS-1(od 2018) Fri, 09 Mar 2018 11:04:21 Nowy: ZOIS-2(od 2018) Zestawienie obrotów i sald - nieuwzględniające bilansu otwarcia w obrotach narastająco. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zois2.f_iZOIS-2(od 2018) Wed, 07 Mar 2018 01:00:38 Nowy: F-01/I-01(2018) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe - kwartalne w 2018 r.. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/f01.f_iF-01/I-01(2018)https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/f01.f_iF-01/I-01(2018) Wed, 07 Mar 2018 01:00:38 Nowy: F-01/I-01(2018)gr Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe - kwartalne w 2018 r. Wersja w groszach do wewnętrznych zastosowań. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/f01.f_iF-01/I-01(2018)grhttps://ips-infor.com.pl/pliki/formul/f01.f_iF-01/I-01(2018)gr Wed, 07 Mar 2018 01:00:38 Nowy: PEL(od 2018) Pełnomocnictwo / Odwołanie pełnomocnictwa. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pel.f_iPEL(od 2018) Tue, 06 Mar 2018 01:28:23 Nowy: PAP(5)(PP S.A. nr 77) Paczka pocztowa (do nadruku na oryginale). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pap.f_iPAP(5)(PP S.A. nr 77) Tue, 06 Mar 2018 01:28:23 Nowy: ZAS-KP(1)(od 2018) Zaświadczenie w zakresie informacji o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, nieujęciu lub ujęciu przez podatnika zdarzeń w złożonej deklar. lub innym dok. oraz zaleganiu lub niezaleganiu przez podatn. w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zaskp.f_iZAS-KP(1)(od 2018) Tue, 06 Mar 2018 01:28:23 Nowy: ZUS PR-4(od 2018) Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS w zakresie schorzeń. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zpr4.f_iZUS PR-4(od 2018) Mon, 05 Mar 2018 01:07:02 Nowy: H-01/k(2018) Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/gh01k.f_iH-01/k(2018) Mon, 05 Mar 2018 01:07:02 Nowy: RF-01(2018) Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych sporządzone na koniec kwartału. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/rf01.f_iRF-01(2018) Mon, 05 Mar 2018 01:07:02 Nowy: KRUS SR-23(od 2018) Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu/ śmierci z powodu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/sr23.f_iKRUS SR-23(od 2018) Mon, 05 Mar 2018 01:07:02 Nowy: KRUS SR-24A(od 2018) Wniosek o zasiłek macierzyński. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/sr24.f_iKRUS SR-24A(od 2018) Mon, 05 Mar 2018 01:07:02 Nowy: KRUS UD-24A(od 2018) Oświadczenie w sprawie pracy w gospodarstwie. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ud24a.f_iKRUS UD-24A(od 2018) Fri, 02 Mar 2018 01:58:46 Nowy: IFT-1/IFT-1R(13)(od 2018 e-dek) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ift1.f_iIFT-1/IFT-1R(13)(od 2018 Fri, 02 Mar 2018 01:58:46 Nowy: PIT-11(23)(od 2018 e-dek) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pit11.f_iPIT-11(23)(od 2018 e-dek) Fri, 02 Mar 2018 01:58:46 Nowy: PIT-8C(8)(od 2018 e-dek) Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pit8c.f_iPIT-8C(8)(od 2018 e-dek) Fri, 02 Mar 2018 01:58:46 Nowy: PIT-R(18)(od 2018 e-dek) Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pitr.f_iPIT-R(18)(od 2018 e-dek) Fri, 02 Mar 2018 01:58:46 Zmiany w NIP-2(11)(od 2018 e-dek): Umożliwiono zaznaczenie kilku kwadratów w poz. 106.https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/nip2.f_iNIP-2(11)(od 2018 e-dek) Wed, 28 Feb 2018 01:49:01 Nowy: SP GUS(za 2017)(str.13) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017 - dodatkowa str.13. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/gsp13.f_iSP GUS(za 2017)(str.13) Wed, 28 Feb 2018 01:49:01 Nowy: SP GUS(za 2017)(str.15) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017 - dodatkowa str.15. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/gsp15.f_iSP GUS(za 2017)(str.15) Wed, 28 Feb 2018 01:49:01 Nowy: SP GUS(za 2017)(str.16) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017 - dodatkowa str.16. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/gsp16.f_iSP GUS(za 2017)(str.16) Wed, 28 Feb 2018 01:49:01 Nowy: SP GUS(za 2017)(str. 2) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017 - dodatkowa str. 2. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/gsp2.f_iSP GUS(za 2017)(str. 2) Wed, 28 Feb 2018 01:49:01 Nowy: SP GUS(za 2017)(str.20) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017 - dodatkowa str.20. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/gsp20.f_iSP GUS(za 2017)(str.20) Wed, 28 Feb 2018 01:49:01 Nowy: SP GUS(za 2017)(str. 3) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017 - dodatkowa str. 3. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/gsp3.f_iSP GUS(za 2017)(str. 3) Wed, 28 Feb 2018 01:49:01 Nowy: SP GUS(za 2017)(cz.1) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/gspa.f_iSP GUS(za 2017)(cz.1) Wed, 28 Feb 2018 01:49:01 Nowy: SP GUS(za 2017)(cz.2) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/gspb.f_iSP GUS(za 2017)(cz.2) Wed, 28 Feb 2018 01:49:01 Nowy: Z-03(2018) Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres od początku roku do końca kwartału. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/gz03.f_iZ-03(2018) Wed, 28 Feb 2018 01:49:01 Nowy: Z-05(2018) Badanie popytu na pracę. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/z05.f_iZ-05(2018) Wed, 28 Feb 2018 01:49:01 Nowy: ENSK(od 2018) Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ensk.f_iENSK(od 2018) Wed, 28 Feb 2018 01:49:01 Nowy: EPOM(od 2018) Wniosek o emeryturę pomostową. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/epom.f_iEPOM(od 2018) Wed, 28 Feb 2018 01:49:01 Nowy: ROW(od 2018) Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/row.f_iROW(od 2018) Mon, 26 Feb 2018 12:18:44 Nowy: AKC-4/AKC-4zo(6)(od 2018) Deklaracja dla podatku akcyzowego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/akc4.f_iAKC-4/AKC-4zo(6)(od 2018) Mon, 26 Feb 2018 12:18:44 Nowy: AKC-4/A(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/akc4a.f_iAKC-4/A(7)(od 2018) Mon, 26 Feb 2018 12:18:44 Nowy: AKC-4/B(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/akc4b.f_iAKC-4/B(7)(od 2018) Mon, 26 Feb 2018 12:18:44 Nowy: AKC-4/C(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od piwa. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/akc4c.f_iAKC-4/C(7)(od 2018) Mon, 26 Feb 2018 12:18:44 Nowy: AKC-4/D(8)(od 2018) Podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/akc4d.f_iAKC-4/D(8)(od 2018) Mon, 26 Feb 2018 12:18:44 Nowy: AKC-4/E(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od samochodów osobowych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/akc4e.f_iAKC-4/E(7)(od 2018) Mon, 26 Feb 2018 12:18:44 Nowy: AKC-4/F(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/akc4f.f_iAKC-4/F(7)(od 2018) Mon, 26 Feb 2018 12:18:44 Nowy: AKC-4/H(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od energii elektrycznej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/akc4h.f_iAKC-4/H(7)(od 2018) Mon, 26 Feb 2018 12:18:44 Nowy: AKC-4/I(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/akc4i.f_iAKC-4/I(7)(od 2018) Mon, 26 Feb 2018 12:18:44 Nowy: AKC-4/J(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/akc4j.f_iAKC-4/J(7)(od 2018) Mon, 26 Feb 2018 12:18:44 Nowy: AKC-4/K(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od olejów smarowych i pozostałych olejów. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/akc4k.f_iAKC-4/K(7)(od 2018) Mon, 26 Feb 2018 12:18:44 Nowy: AKC-4/L(4)(od 2018) Podatek akcyzowy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/akc4l.f_iAKC-4/L(4)(od 2018) Mon, 26 Feb 2018 12:18:44 Nowy: AKC-4/M(1)(od 2018) Podatek akcyzowy od płynu do papierosów elektronicznych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/akc4m.f_iAKC-4/M(1)(od 2018) Mon, 26 Feb 2018 12:18:44 Nowy: AKC-4/N(1)(od 2018) Podatek akcyzowy od wyrobów nowatorskich. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/akc4n_1.f_iAKC-4/N(1)(od 2018) Mon, 26 Feb 2018 12:18:44 Nowy: AKC-EN(7)(od 2018) Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/akcen.f_iAKC-EN(7)(od 2018) Mon, 26 Feb 2018 12:18:44 Nowy: AKC-PA(7)(od 2018) Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/akcpa.f_iAKC-PA(7)(od 2018) Mon, 26 Feb 2018 12:18:44 Nowy: AKC-ST/AKC-STn(5)(od 2018) Deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/akcst.f_iAKC-ST/AKC-STn(5)(od 2018 Mon, 26 Feb 2018 12:18:44 Nowy: AKC-WG(4)(od 2018) Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/akcwg.f_iAKC-WG(4)(od 2018) Mon, 26 Feb 2018 12:18:44 Nowy: AKC-WW(6)(od 2018) Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/akcww.f_iAKC-WW(6)(od 2018) Mon, 26 Feb 2018 12:18:44 Nowy: ERN-P(od 2018) Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ernp.f_iERN-P(od 2018) Thu, 22 Feb 2018 01:36:42 Nowy: ZNp-7(od 2018) Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zusnp7.f_iZNp-7(od 2018) Thu, 22 Feb 2018 01:36:42 Nowy: ZUS Z-10(od 2018) Oświadczenie w związku z ubieganiem się o zasiłek chorobowy / świadczenie rehabilitacyjne. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zusz10.f_iZUS Z-10(od 2018) Thu, 22 Feb 2018 01:36:42 Nowy: Z-15B(od 2018) Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zz15b.f_iZ-15B(od 2018) Wed, 21 Feb 2018 02:13:15 Nowy: Z-15A(od 2018) Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zz15a.f_iZ-15A(od 2018) Tue, 20 Feb 2018 12:42:55 Nowy: SP-3(za 2017) Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw za 2017 r.. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/sp3.f_iSP-3(za 2017) Tue, 20 Feb 2018 12:42:55 Nowy: ZUS Z-12(od 2018) Wniosek o zasiłek pogrzebowy. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zusz12.f_iZUS Z-12(od 2018) Mon, 19 Feb 2018 01:07:21 Nowy: KZ(za 2017) Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/gkz.f_iKZ(za 2017) Mon, 19 Feb 2018 01:07:21 Nowy: ZAO(od 2018) Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zao.f_iZAO(od 2018) Mon, 19 Feb 2018 01:07:21 Nowy: ZAS-53(od 2018) Wniosek o zasiłek chorobowy. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zas53.f_iZAS-53(od 2018) Fri, 16 Feb 2018 02:45:02 Zmiany w TW-1(6) 4-poz.: Dołączono 8 stronę z objaśnieniami.https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/tw1r.f_iTW-1(6) 4-poz. Wed, 14 Feb 2018 02:00:21 Nowy: KRS-Z30(7) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kz30.f_iKRS-Z30(7) Wed, 14 Feb 2018 02:00:21 Nowy: KRS-ZN(9) SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY - Załącznik do wniosku o wpis / zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kzn.f_iKRS-ZN(9) Wed, 14 Feb 2018 02:00:21 Nowy: ZUS Z-3a(od 2018) Zaświadczenie płatnika składek. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zusz3a.f_iZUS Z-3a(od 2018) Wed, 14 Feb 2018 02:00:21 Zmiany w KRS-W1(6): Dostosowano do współpracy z załącznikiem KRS-ZN(9).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kw1.f_iKRS-W1(6) Wed, 14 Feb 2018 02:00:21 Zmiany w KRS-W10(8): Dostosowano do współpracy z załącznikiem KRS-ZN(9).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kw10.f_iKRS-W10(8) Wed, 14 Feb 2018 02:00:21 Zmiany w KRS-W12(5): Dostosowano do współpracy z załącznikiem KRS-ZN(9).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kw12.f_iKRS-W12(5) Wed, 14 Feb 2018 02:00:21 Zmiany w KRS-W13(5): Dostosowano do współpracy z załącznikiem KRS-ZN(9).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kw13.f_iKRS-W13(5) Wed, 14 Feb 2018 02:00:21 Zmiany w KRS-W14(4): Dostosowano do współpracy z załącznikiem KRS-ZN(9).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kw14.f_iKRS-W14(4) Wed, 14 Feb 2018 02:00:21 Zmiany w KRS-W20(6): Dostosowano do współpracy z załącznikiem KRS-ZN(9).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kw20.f_iKRS-W20(6)https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kw20.f_iKRS-W20(6) Wed, 14 Feb 2018 02:00:21 Zmiany w KRS-W21(4): Dostosowano do współpracy z załącznikiem KRS-ZN(9).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kw21.f_iKRS-W21(4) Wed, 14 Feb 2018 02:00:21 Zmiany w KRS-W3(7): Dostosowano do współpracy z załącznikiem KRS-ZN(9).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kw3.f_iKRS-W3(7) Wed, 14 Feb 2018 02:00:21 Zmiany w KRS-W4(8): Dostosowano do współpracy z załącznikiem KRS-ZN(9).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kw4.f_iKRS-W4(8) Wed, 14 Feb 2018 02:00:21 Zmiany w KRS-W5(7): Dostosowano do współpracy z załącznikiem KRS-ZN(9).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kw5.f_iKRS-W5(7) Wed, 14 Feb 2018 02:00:21 Zmiany w KRS-W6(7): Dostosowano do współpracy z załącznikiem KRS-ZN(9).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kw6.f_iKRS-W6(7) Wed, 14 Feb 2018 02:00:21 Zmiany w KRS-W7(7): Dostosowano do współpracy z załącznikiem KRS-ZN(9).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kw7.f_iKRS-W7(7)https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kw7.f_iKRS-W7(7) Wed, 14 Feb 2018 02:00:21 Zmiany w KRS-W8(6): Dostosowano do współpracy z załącznikiem KRS-ZN(9).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kw8.f_iKRS-W8(6) Wed, 14 Feb 2018 02:00:21 Zmiany w KRS-Z1(5): Dostosowano do współpracy z załącznikiem KRS-ZN(9).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kz1.f_iKRS-Z1(5) Wed, 14 Feb 2018 02:00:21 Zmiany w KRS-Z10(6): Dostosowano do współpracy z załącznikiem KRS-ZN(9).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kz10.f_iKRS-Z10(6) Wed, 14 Feb 2018 02:00:21 Zmiany w KRS-Z12(5): Dostosowano do współpracy z załącznikiem KRS-ZN(9).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kz12.f_iKRS-Z12(5) Wed, 14 Feb 2018 02:00:21 Zmiany w KRS-Z13(5): Dostosowano do współpracy z załącznikiem KRS-ZN(9).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kz13.f_iKRS-Z13(5) Wed, 14 Feb 2018 02:00:21 Zmiany w KRS-Z14(3): Dostosowano do współpracy z załącznikiem KRS-ZN(9).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kz14.f_iKRS-Z14(3) Wed, 14 Feb 2018 02:00:21 Zmiany w KRS-Z2(6): Dostosowano do współpracy z załącznikiem KRS-ZN(9).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kz2.f_iKRS-Z2(6) Wed, 14 Feb 2018 02:00:21 Zmiany w KRS-Z20(5): Dostosowano do współpracy z załącznikiem KRS-ZN(9).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kz20.f_iKRS-Z20(5) Wed, 14 Feb 2018 02:00:21 Zmiany w KRS-Z21(3): Dostosowano do współpracy z załącznikiem KRS-ZN(9).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kz21.f_iKRS-Z21(3) Wed, 14 Feb 2018 02:00:21 Zmiany w KRS-Z3(7): Dostosowano do współpracy z załącznikiem KRS-ZN(9).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kz3.f_iKRS-Z3(7) Wed, 14 Feb 2018 02:00:21 Zmiany w KRS-Z5(5): Dostosowano do współpracy z załącznikiem KRS-ZN(9).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kz5.f_iKRS-Z5(5) Wed, 14 Feb 2018 02:00:21 Zmiany w KRS-Z6(6): Dostosowano do współpracy z załącznikiem KRS-ZN(9).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kz6.f_iKRS-Z6(6) Wed, 14 Feb 2018 02:00:21 Zmiany w KRS-Z7(4): Dostosowano do współpracy z załącznikiem KRS-ZN(9).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kz7.f_iKRS-Z7(4) Wed, 14 Feb 2018 02:00:21 Zmiany w KRS-Z8(5): Dostosowano do współpracy z załącznikiem KRS-ZN(9).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kz8.f_iKRS-Z8(5)