IPS
rss


Przedsiębiorstwo Informatyczne IPS oferuje programy:

Dla systemów Windows x86 i x64
(Windows XP i nowszych)
Dla systemów Windows x86
(Windows XP i nowszych)

 • 24 października 2018 r. W wysyłce elektronicznej CIT-9R(6)(od 2018 e-dek) poprawiono generowanie pełnej nazwy z poz. 8., Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 7 października 2018 r. Zaktualizowano schematy wysyłki elektronicznej CIT-TP(2)(od 2018 e-dek) i PIT-TP(2)(od 2018 e-dek), Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 18 września 2018 r. Dodano wysyłkę elektroniczną IFT-2/IFT-2R(8)(od 2018 e-dek). Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 17 września 2018 r. Dodano wysyłkę elektroniczną CIT-TP(2)(od 2018 e-dek) i PIT-TP(2)(od 2018 e-dek). Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 4 września 2018 r. Zaktualizowano schematy wysyłki elektronicznej VAT-7(18)(od 2018 e-dek) i VAT-7K(12)(od 2018 e-dek), Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 17 sierpnia 2018 r. Dodano wysyłkę elektroniczną CIT-9R(6)(od 2018 e-dek),Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 7 sierpnia 2018 r. Dodano wysyłkę elektroniczną CIT-10Z(4)(od 2018 e-dek), CIT-11R(4)(od 2018 e-dek), CIT-6R(5)(od 2018 e-dek), CIT-6AR(4)(od 2018 e-dek) i CIT-ST(7)(od 2018 e-dek). W wysyłce IGH-1(1)(od 2017) dopuszczono wpisywanie kwot ujemnych. Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 6 sierpnia 2018 r.. Zaktualizowano Księgę VAT. Prosimy o pobranie nowszej wersji instalatora programu Formularze IPS i Biuro IPS.
 • 26 lipca 2018 r. Dodano wysyłkę elektroniczną VAT-7(18)(od 2018 e-dek), VAT-7K(12)(od 2018 e-dek), VAT-8(9)(od 2018 e-dek), VAT-9M(8)(od 2018 e-dek) i VAT-12(4)(od 2018 e-dek),. Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.

Wkrótce w naszej ofercie:

 • z grupy US: CIT-8, CIT-8AB, CIT/BR, CIT-8/O, CIT-D, CIT/MIT, CIT/8S, CIT-8SP, CIT/PGK;
 • z grupy Środowiskowe: DPO, DPR;Nowości:

 • 14-11-2018 - Nowy: ER-13(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 14-11-2018 - Nowy: ERPO(od 2018) Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 14-11-2018 - Nowy: EWS(od 2018) Wycofanie wniosku.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 14-11-2018 - Nowy: Z-15B(od 2018.10) Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 06-11-2018 - Nowy: USNP(od 2018.08) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 05-11-2018 - Nowy: CEIDG-IDO(wer.1.8.8)(3) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w CEIDG.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CEIDG-1(wer.1.8.8)(3) i załączniki. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 05-11-2018 - Nowy: CEIDG-1(wer.1.8.8)(3) Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CEIDG-1(wer.1.8.8)(3) i załączniki. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 05-11-2018 - Nowy: CEIDG-MW(wer.1.8.8)(3) Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CEIDG-1(wer.1.8.8)(3) i załączniki. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 05-11-2018 - Nowy: CEIDG-PN(wer.1.8.8)(3) Udzielone pełnomocnictwa.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CEIDG-1(wer.1.8.8)(3) i załączniki. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 05-11-2018 - Nowy: CEIDG-POPR(wer.1.8.8)(3) Korekty pomyłek we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CEIDG-1(wer.1.8.8)(3) i załączniki. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 05-11-2018 - Nowy: CEIDG-RB(wer.1.8.8)(3) Informacja o rachunkach bankowych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CEIDG-1(wer.1.8.8)(3) i załączniki. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 05-11-2018 - Nowy: CEIDG-RD(wer.1.8.8)(3) Wykonywana działalność gospodarcza.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CEIDG-1(wer.1.8.8)(3) i załączniki. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 05-11-2018 - Nowy: CEIDG-SC(wer.1.8.8)(3) Udział w spółkach cywilnych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CEIDG-1(wer.1.8.8)(3) i załączniki. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 05-11-2018 - Nowy: OPA(od 2018) Oświadczenie o prawach autorskich.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje UOD, UODR(2009) i OPA(od 2018).
 • 05-11-2018 - Nowy: EKP(od 2018) Wniosek w sprawie kapitału początkowego.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 05-11-2018 - Nowy: EMC(od 2018) Wniosek o emeryturę częściową.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 05-11-2018 - Nowy: EMP(od 2018) Wniosek o emeryturę.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 05-11-2018 - Nowy: ENSK(od 2018.10) Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 05-11-2018 - Nowy: EPOM(od 2018.10) Wniosek o emeryturę pomostową.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 05-11-2018 - Zmiany w UOD: Przystosowano do współpracy w zestawie z OPA(od 2018).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje UOD, UODR(2009) i OPA(od 2018).
 • 23-10-2018 - Nowy: EOU(od 2018) Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (RODO).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje całą grupę RODO.
 • 23-10-2018 - Nowy: EUPP(od 2018) Ewidencja umów powierzenia przetwarzania (RODO).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje całą grupę RODO.
 • 23-10-2018 - Nowy: OZR(od 2018) Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz postanowieniami RODO.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje całą grupę RODO.
 • 23-10-2018 - Nowy: RCP(od 2018) Rejestr czynności przetwarzania (RODO).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje całą grupę RODO.
 • 23-10-2018 - Nowy: RCPZ(od 2018) Załącznik do formularza RCP - kolejne czynności (RODO).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 23-10-2018 - Nowy: RKCP(od 2018) Rejestr kategorii czynności przetwarzania (RODO).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje całą grupę RODO.
 • 23-10-2018 - Nowy: RKCPZ(od 2018) Załącznik do formularza RKCP - kolejne kategorie czynności (RODO).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 23-10-2018 - Nowy: UPPDO(od 2018.10) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (RODO).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje całą grupę RODO.
 • 23-10-2018 - Zmiany w KRS-Z61(4): Umożliwiono dołączenie 10 załączników KRS-ZK.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Załączniki są bezpłatne.
 • 12-10-2018 - Nowy: ZPCC(od 2018) Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa / w celu korzystania z mobilności długoterminowej.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 12-10-2018 - Nowy: ZZPC(od 2018) Wymagane informacje - ciąg dalszy (załącznik do ZPCZ i ZPCC).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 12-10-2018 - Zmiany w ZPCZ(od 2018): Przystosowano do współpracy w zestawie z załącznikami ZZPCZ, ZZPCZ-2 i ZZPC.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 09-10-2018 - Zmiany w PZWP: Powiększono pola na wpisanie warunków umowy w punkcie 1.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne